Mata masuj�ca Medivon

Model:�CF-2606HB

Domowa fizjoterapia�

Mata masuj�ca posiada silniki w okre�lonych miejscach, w kt�rych ludzie najcz�ciej odczuwaj� napi�cia. Mata szybko rozlu�nia spi�te i zm�czone mi�nie.

Idealna dla os�b �yj�cych w ci�g�ym stresie, przepracowanych, kierowc�w wyje�d�aj�cych w d�ugie trasy ale tak�e dla os�b ceni�cych wygod� i komfort.

Pomaga o�ywia� i odm�adza� cia�o. Masa� to spos�b na zrelaksowanie si� i rozlu�nienie.

Zdrowie

Z masa�erem MEDIVON CF-2606 mo�esz zadba� o najwa�niejsze - swoje dobre samopoczucie i zdrowie. Dzi�ki�nieprawdopodobnie du�ej ilo�ci zastosowa� tego urz�dzenia pozb�dziesz si� najbardziej uporczywych dolegliwo�ci w wygodnych dla Ciebie domowych warunkach.


Korzystne dzia�anie

Przy regularnym stosowaniu:

- poprawa wygl�d sk�ry,

- przywraca sprawno�� mi�niom,

- u�mierza b�l,

- poprawia kr��enie krwi,

- wspomaga usuwanie toksyn z organizmu poprzez pocenie si�,

- usuwa uczucie zm�czenia,

- wspomaga spalanie tkanki t�uszczowej oraz redukcj� cellulitu,

- relaksuje,

- przywraca r�wnowag� energii i si� witalnych.


Szerokie zastosowanie

IDEANY DO PRACY DOMU ORAZ NA WYJAZDY

Bezpiecze�stwo

Masa� z mat� firmy MEDIVON jest ca�kowicie bezpieczny. Urz�dzenie przestrzega europejskie i mi�dzynarodowe normy. Z masa�u mo�e skorzysta� ka�dy, niezale�nie od wieku. Mata posiada funkcj�regulacji czasu masa�u�oraz zintegrowan� kiesze� na pilota.

�atwy w u�yciu

Ca�o�� sterowana jest za pomoc� bardzo przejrzystego i czytelnego pilota. �atwy monta�, za pomoc� elastycznych zacisk�w - nawet na domowych krzes�ach czy fotelach. �atwy�do czyszczenia materia�.

Nowoczesny wygl�d!

Gwarancja 36 miesi�cy!

W zestawie:

- Mata masuj�ca�CF-2606HB z pilotem,

-�Zasilanie�230V,

- Instrukcja obs�ugi.