Kompaktowe i przenośne urz�dzenie do piel�gnacji paznokci Pen Manicure marki Beautifly. To idealny spos�b na utrzymanie zdrowo wygl�daj�cych i l�ni�cych paznokci bez wysi�ku. �atwe w u�yciu urz�dzenie jest wyposa�one w lampk� LED, dzi�ki kt�rej dok�adnie widzimy obszar na kt�rym wykonujemy manicure. Urz�dzenie posiada ko�c�wki szlifierskie oraz polerskie, dzi�ki czemu mo�na wykona� pe�ny manicure w dowolnym miejscu, a d�onie w ka�dej sytuacji b�d� zadbane.

Dioda LED

U�atwi manicure, gdy jeste� w ciemnym otoczeniu.

4 wymienne g�owice

Karborundowa g�owica szlifierska. G�owica szlifierska szorstka. Delikatna g�owica szlifierska i p�aska polerka.

2 pr�dko�ci obrot�w

Nadaje si� zar�wno do kruchych jak i twardych paznokci.

Wodoodporno�� IPX 6

Mo�e by� swobodnie u�ywany w �azience.